KAS MĒS ESAM:

Par uzņēmumu

SIA "Vats"ir energoapgādes komersants, kas nodarbojas ar elektroenerģijas tirdzniecību.

SIA "Vats" saimnieciskā darbība ir elektroenerģijas sadale un tirdzniecība, transformējot 110kv uz 6/10 kv un 0,4 kv un piegādājot to apakšstacijai pieslēgtiem patērētājiem. Sabiedrības kapitāldaļas pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai un privātam kapitālam.

Sabiedrība ir uzņēmums, kas nodarbojas ar sadales tīklu ekspluatāciju un attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, uzskaiti, jaunu pieslēgumu izveidi, elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniegšanu un elektroenerģijas piegādi rūpnieciskajiem uzņēmumiem savā apkalpošanas teritorijā.

sabiedrība savu saimniecisko darbību veic ierobežotā teritorijā Ventspils pilsētas robežās, licencē noteiktās darbības teritorijā, kas pārsvarā ir Ventspils brīvostas teritorija un tai nav tiesību savus pakalpojumus sniegt citā teritorijā - ārpus Ventspils pilsētas robežām. Līdz ar to, SIA "Vats" saimnieciskā darbība ir specifiska, saistīta ar lieliem klientiem no rūpniecības sektora, kas savu saimniecisko darbību veic Ventspils pilsētas teritorijā.

Misija. Vīzija. Mērķis.

MISIJA - piegādāt kvalitatīvu un drošu elektroenerģiju klientiem licences darbības zonā un nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīkla attīstību.