INFORMĀCIJA

AS “Latvenergo” ir SIA “VATS” galvenais elektroenerģijas piegādātājs,

līdz ar to  izvērsta informācija par galalietotājam piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi ir pieejama AS „Latvenergo” mājaslapā publicētajos ilgtspējas pārskatos.

Attēlā ir apkopota informācija par AS "Latvenergo" 2020. gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi. 

 

 

 Izvērsta informācija par galalietotājam piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi ir pieejama AS „Latvenergo” mājaslapā publicētajos ilgtspējas pārskatos.

Lietotāju ievērībai informējam, ka lietotāju iesniegumus un sūdzības pieņemam SIA "VATS" birojā personīgi ierodoties vai:

  • pa tālruni 63633233
  • e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  • pa pastu SIA "VATS", Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601

Iesniegumi vai sūdzības tiks izskatītas 30 dienu laikā pēc to saņemšanas. Papildus informējam, ka domstarpības starp elektroenerģijas lietotāju un piegādātāju pēc prasītāja izvēles izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā, vai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

 

2022. gada dalībnieku sapulces

 

Norises datums Dalībnieku sapulces darba kārtība Informācija par pieņemtajiem lēmumiem
03.02.2022. SIA “Vats” aktīvu vērtējuma akceptēšana. Pieņemt zināšanai SIA “Vats” aktīvu vērtējumu.
17.02.2022.       SIA “Vats” 2022.gada budžeta projekta apstiprināšana.

Lēmums nav pieņemts.

17.03.2022.  SIA “Vats” 2022.gada budžeta projekta apstiprināšana.

Apstiprināt SIA “Vats” 2022.gada budžetu 1.pusgadam, izņemot kodu 1483 “Pārējie pakalpojumi”.

07.04.2022.

1.Par SIA “Vats” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

2.Par SIA “Vats” 2021.gada zaudējumu segšanu.

3.Par SIA “Vats” 2021.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu.

4.Par revidenta ievēlēsanu SIA “Vats” 2022.gada pārskatam.
5.Citi jautājumi.

1. Apstiprināt SIA “Vats” 2021.gada pārskatu saskaņā ar pielikumu.

2. Atbalstīt priekšlikumu - 2021.gada neto zaudējumus EUR 261 415 segt no nākamo periodu peļņas.

3. Pieņemt zināšanai SIA “Vats” 2021.gada budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu.

4.Par SIA “Vats” 2022. gada pārskata zvērināta revidenta ievēlēšanu lemt pēc Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkotā centralizētā konkursa par auditoru pakalpojumiem rezultātu apstiprināšanas.

5. Sapulce citos jautājumos lēmumus nepieņem.

28.04.2022. 1. Par SIA “Vats” iespējamajiem attīstības virzieniem.
2. Citi jautājumi.
Sapulcē lēmumi netiek pieņemti.
12.05.2022. 1. Par SIA “Vats” iespējamajiem attīstības virzieniem.
2. Par SIA „Vats” piederošās mantas vērtējumu (SIA „Eiroeksperts” vērtējums).
3. Par izsolāmā SIA “Vats” aktīvu kopuma sākumcenu.
4. Par SIA “Vats” aktīvu atsavināšanas veida noteikšanu.
5. Par SIA “Vats” aktīvu izsoles noteikumu un pirkuma līguma saskaņošanu.
6. Citi jautājumi.

1. Neatbalstīt darba kārtības 1.1. punktu - SIA “Vats” sagatavoto ziņojumu Par SIA “Vats” iespējamajiem attīstības virzieniem.

 

2. Par darba kārtības 1.2.punktu lēmumu nepieņemt.

3. Par darba kārtības 2.punktu lēmumu nepieņemt.

4. Par darba kārtības 3.punktu lēmumu nepieņemt.

5. Par darba kārtības 4.punktu lēmumu nepieņemt.

6 Par darba kārtības 5.punktu lēmumu nepieņemt.

7.Uzdot SIA “Vats” valdei, atbilstoši 2022.gada 1.ceturkšņa budžeta izpildei un 2022.gada 2.ceturkšņa gaidāmajai izpildei, sagatavot budžeta projektu 2022.gada otrajam pusgadam, sadalot to pa ceturkšņiem un iesniegt apstiprināšanai Dalībnieku sapulcei.

 22.08.2022.  1. SIA “Vats” 2022.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskata un budžeta izpildes izskatīšana.
2. SIA “Vats” 2022.gada 1.pusgada finanšu pārskata un budžeta izpildes izskatīšana.
3. SIA “Vats” 2022.gada 2.pusgada budžeta projekta apstiprināšana.
4. SIA “Vats” valdes locekļa A.Komisara atalgojuma noteikšanas un izmaksas kārtība.
5. Citi jautājumi.
 Neviens lēmums sapulcē netika pieņemts.
05.09.2022.

1. SIA “Vats” 2022.gada 1. ceturkšņa finanšu pārskata un budžeta izpildes izskatīšana.
2. SIA “Vats” 2022.gada 1.pusgada finanšu pārskata un budžeta izpildes izskatīšana.
3. SIA “Vats” 2022.gada 2.pusgada budžeta projekta apstiprināšana.
4. SIA “Vats” valdes locekļa A.Komisara atalgojuma noteikšanas un izmaksas kārtība.
5.Par revidenta ievēlēšanu 2022.gada pārskatam.

1. Pieņemt zināšanai SIA “Vats” 2022.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskatu un budžeta izpildi.
2. Pieņemt zināšanai SIA “Vats” 2022.gada 1.pusgada finanšu pārskatu un budžeta izpildi.
3. Apstiprināt SIA “Vats” 2022.gada budžetu 2.pusgadam.
4. Apstiprināt SIA “Vats” valdes locekļa A.Komisara atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksas kārtību no 2022.gada 1.augusta saskaņā ar šī protkola pielikumu.
5. Par SIA “Vats” revidentu 2022.gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone”.
30.11.2022. 1.SIA “Vats” 2022.gada 9 mēnešu finanšu pārskata un budžeta izpildes apstiprināšana. 1. Pieņemt zināšanai SIA “Vats”2022.gada 9 mēnešu finanšu pārskatu un budžeta izpildi.

 

2020. gada sapulces

2021. gada sapulces

 

 

Gada pārskati.

2015 2016

SIA VATS 2015. gada pārskats

SIA VATS 2016. gada 1. ceturkšņa pārskats

SIA VATS 2016. gada 1. pusgada pārskats

SIA VATS 2016. gada 9 mēnešu pārskats

SIA VATS 2016. gada pārskats

2017 2018

SIA VATS finanšu pārskats par 2017. gada 3 mēnešiem

SIA VATS 2017. gada 1. pusgada pārskats

SIA VATS 2017. gada 9 mēnešu pārskats

SIA VATS 2017. gada pārskats

SIA VATS 2018. gada 1. ceturksnis, neauditēts

SIA VATS 2018. gada 6. mēneši, neauditēts

SIA VATS 2018. gada 9. mēneši, neauditēts

SIA VATS 2018. gada pārskats

2019 2020

SIA VATS 2019. gada 1. ceturksnis, neauditēts

SIA VATS 2019. gada 6. mēneši, neauditēts

SIA VATS 2019. gada 9. mēneši, neauditēts

2019.gada pārskats

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos

SIA VATS 2020. gada 1. ceturksnis, neauditēts

SIA VATS 2020. gada 6. mēneši, neauditēts

SIA VATS 2020. gada 9. mēneši, neauditēts

 SIA VATS 2020. gada pārskats

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos

2021  

SIA VATS 2021. gada 1. ceturksnis, neauditēts

SIA VATS 2021. gada 6 mēneši, neauditēts 

SIA VATS 2021. gada 9 mēneši, neauditēts 

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos

SIA VATS 2021. gada neauditēts pārskats

 

 

Attīstības plānošanas dokumenti:

Vidēja termiņa darbības startēģija 2020-2023