PAKALPOJUMI

Kopš 1997.gada Ventspils pilsētā darbojas licencēts elektroenerģijas sadales un tirdzniecības uzņēmums SIA "VATS". Šobrīd uzņēmuma klienti ir pārsvarā Ventspils lielie uzņēmumi.

Sabiedrība veic specifisku pakalpojumu un līdz ar brīvā elektroenerģijas tirgus tiesību normu ieviešanu tā ieņem noteiktu tirgus daļu, kurā darbojas arī citi elektroenerģijas piegādātāji. Sabiedrības sniegto pakalpojumu saņēmēji ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības un citas juridiskās personas.

Vieni no lielākajiem Sabiedrības nodrošinātās elektroenerģijas patērētājiem ir pašvaldības ūdensapgādes un siltumapgādes sabiedrības (PSIA „Ventspils siltums” un PSIA „ ŪDEKA”).

Sabiedrības nodrošinātās elektroenerģijas patērētāji ir arī Ventspils Brīvostas teritorijā atrodošās privātās komercsabiedrības.

Sniedzot pakalpojumus pašvaldības kapitālsabiedrībām, kas piedalās pašvaldības komunālo pakalpojumu sniegšanas funkcijas realizācijā, netieši tiek nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība sabiedrībai.


SIA „VATS” sniedz sekojošus pakalpojumus:

  • Elektroenerģijas sadale (licenci skatīt šeit )
  • Elektroenerģijas tirdzniecība (licenci skatīt šeit )

 

 

Publiskoto informāciju varat skatīt arī www.sprk.gov.lv