TARIFI

SIA "VATS" elektroenerģijas tirdzniecības diferencētie tarifi (bez PVN):

 

Tarifa veids Mērvienība Tarifs
T – 1 (visas atļautās slodzes):
Maksa par elektroenerģiju EUR/kWh vienošanās cena
Maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

EUR/kW/gadā

14,733

 

SIA "VATS" elektroenerģijas sadales sistēmas sprieguma pakāpes tarifi (bez PVN):

Sadales sistēmas sprieguma pakāpes tarifi Mērvienība Tarifs
1.1. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem no 110/6-20kV transformatora 6-20kV kopnēm:

 

   - sadales sistēmas pakalpojuma tarifs

   - maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

 

EUR/kWh*

 

EUR/kW/gadā**

0,03446

 

14,733

1.2. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem no 6-20kV sadales punktiem,6-20kV līnijām:

 

   - sadales sistēmas pakalpojuma tarifs

   - maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

 

 

EUR/kWh

EUR/kW/gadā

 

 

0,03668

14,733

1.3. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem no 6-20kV/0,4kV transformatora 0,4kV kopnēm:

 

   - sadales sistēmas pakalpojuma tarifs

   - maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu

 

 

EUR/kWh

EUR/kW/gadā

 

 

0,04686

14,733

 *EUR/kWh – eiro par vienu kilovatstundu

 **EUR/kW/gadā – eiro par vienu kilovatu gadā

 

Padomes lēmumu var skatīt šeit

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 29. novembra noteikumiem Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" maksa par reaktīvo enerģiju, ja tg Φ ir lielāks par 0,4 (cos Φ<0,929) un atļautā slodze 100 kW un lielāka, ir 0,004 EUR/kV Arh.
 

Tarifi stājas spēkā no 2011. gada 22. jūlija.
 

 

SIA Tariffs by distribution network voltage levels Unit Tariff Electricity sales service fee for a customer receiving electricity from 6-20 kV buses of 110/6-20 kV transformers EUR/kWh 0,03446 Electricity sales service fee for a customer receiving electricity from 6-20 kV distribution points, 6-20 kV lines EUR/kWh 0,03668 Electricity sales service fee for a customer receiving electricity from 0.4 kV buses of 6-20/0.4 kV transformers EUR/kWh 0,04686